Er is een betekenisverschil.

 

kabinet

ministers en staatssecretarissen
In de troonrede presenteert de regering bij monde van de koning de kabinetsplannen voor het volgende jaar.

 

regering

ministerraad en koning
Maar mevrouw de staatssecretaris, u maakt toch deel uit van onze regering? Nee, ik ben lid van het kabinet.

 

De woorden worden in de media vaak door elkaar gebruikt. Kennelijk is er bij de academies voor journalistiek bezuinigd op staatsrecht. Ach, meestal is wel duidelijk wat er bedoeld wordt. Vandaar dat alleen juristen vallen over minderheidsregering; dat zou strikt genomen minderheidskabinet moeten zijn.