Er is geen betekenisverschil.

 

justitieel

gerechtelijk, rechterlijk
U kunt op de open dag een bezoek brengen aan een gevangenis, een justitiële inrichting of een tbs-kliniek.

 

justitioneel

justitieel
De advocaat zei dat zijn cliënt niet behoefde mee te werken aan een justitioneel-medisch onderzoek.

 

Justitioneel is een — strikt genomen onjuiste — enigszins overbodige nevenvorm van justitieel, maar heeft inmiddels toch de woordenboeken gehaald. De foute woordvorming is als volgt te verklaren. Bij woorden als emotie, relatie en traditie horen emotioneel, relationeel en traditioneel. Het gaat hier om van oorsprong Franse woorden die eindigen op -ion. Vandaar dat -ioneel. Maar het Franse woord voor justitie (justice) eindigt niet op -ion, daarom is het hier geen justitioneel.

 

Er is nog een ander woord met een merkwaardig achtervoegsel -ioneel. Bij politie hoort politieel, maar ook politioneel. Dit woord is na de Tweede Wereldoorlog in zwang gekomen voor onze 'acties' in Indonesië. De uitdrukking politionele acties was volgens tegenstanders van deze militaire operaties een bedenkelijk eufemisme.