Er is een betekenisverschil.

 

ingezetene

inwoner, burger
Wanneer je emigreert, verlies je de status van ingezetene.

 

inwonende

geen hoofdbewoner
Het gaat hier om beschermd wonen waarbij de inwonenden ook speciale verplichtingen hebben.

 

Beide woorden in één zin: Als niet-ingezetene kan men zich alleen maar tijdelijk inschrijven als inwonende.