Er is een betekenisverschil.

 

in geval van

bij, tijdens (omschrijvend voorzetsel)
De lift niet gebruiken in geval van brand.

 

ingeval

als (voegwoord)
Meldt u zich terstond ingeval u diefstal vermoedt.

 

Dus: De aftrekmogelijkheid is niet van toepassing: (a) in geval van overlijden van de belastingschuldige; (b) ingeval het huis wordt verhuurd.

 

In een enkel geval betekenen twee woorden aaneen iets anders dan wanneer er een spatie tussen staat. Voor een lijst met woordparen waarbij een spatie betekenisverschil geeft, kijkt u bij achter elkaar / achterelkaar.