Er is een betekenisverschil.

 

icon

pictogram, symbolische afbeelding
Het icoontje van dit programma is een kompas.

 

icoon

religieuze afbeelding, object dat een beeld van iets anders oproept
De Erasmusbrug is nu het icoon van Rotterdam.

 

Omdat het verkleinwoord van icon (Engelse uitspraak aikun) icoontje is, wordt icoon (Nederlandse uitspraak iekoon) ook wel gebruikt in de betekenis van icon. Hier is niets mis mee, vooral als men zo het onnodig gebruik van het Engels wil tegengaan.