Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in stijl.

 

hou

eerder spreektaal
Ik hou van Holland.

 

houd

eerder schrijftaal
Houd uw paspoort gereed.

 

Sommige werkwoorden met een -d tussen twee klinkers, zoals houden, glijden en rijden, kennen naast de persoonsvorm ik houd, enz. ook een vorm zonder -d: ik hou. De vorm met -d is iets formeler dan de vorm zonder -d. Het verschil tussen onthoud dit goed en onthou dit goed is het verschil tussen neen en nee.

 

In geschreven taal verdient de vorm met -d de voorkeur, tenzij die al te stijf klinkt, bijvoorbeeld in de gebiedende wijs voorafgaand aan een woord dat met een klinker begint. U kunt dus ook schrijven: hou op en schei uit.

 

De vorm zonder -d zien we ook in samenstellingen. Daarom is het: doorrijhoogte, glijbaan, scheikunde, voorrijkosten en leiband, en krijgt leidraad alleen de -d van draad. Maar let op, in sommige samenstellingen zien we wel de -d terug: het is scheikunde, maar scheidslijn, het is houvast, maar houdgreep, het is leidraad, maar leidtoon, en op een rijdier rijdt een rijder of rijdster.