Er is een betekenisverschil.

 

hospice

verzorgingshuis voor terminale patiënten
In dit hospice wordt met palliatieve zorg de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk bewaakt.

 

hospitium

tehuis voor gasten of studenten; opvangcentrum voor buitenlanders
Mijn vader vond het beter dat ik in het eerste jaar van mijn studie huisvesting zocht in een studentenhospitium.

 

Hospitium wordt ook gebruikt in de betekenis van hospice. Maar omdat hospitium steeds meer geassocieerd wordt met een opvangcentrum voor asielzoekers, is het handiger om de twee betekenissen duidelijk uit elkaar te houden: Deze asielzoeker kon de laatste dagen van zijn slopende ziekte gelukkig verhuizen van het grenshospitium naar een hospice.