Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in gebruik.

 

hoogleraar

hoogste rang van onderzoeker-docent in het academisch onderwijs (functieaanduiding)
Als je hoogleraar bent, heet je vergeetachtigheid 'professorale verstrooidheid'.

 

professor

de (aanspreek)titel van een hoogleraar
Morgen bespreek ik een hoofdstuk uit mijn proefschrift met professor Jansen.

 

De woorden worden nogal eens door elkaar gebruikt, en dat is geen taalvervaging. Maar de volgende zin wekt ten onrechte de indruk dat er verschillen zijn: Hoogleraren en professoren gaan in toga naar de Domkerk voor de opening van het academisch jaar.

 

In Vlaanderen wordt de aanspreektitel professor gebruikt voor alle docenten in het academisch onderwijs. En we kennen professor ook in figuurlijk gebruik: professor Pollewop.