Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in gebruik en combinatiemogelijkheden.

 

hoewel

toegeving
Ik ga mee, hoewel ik niet zo veel zin heb.

 

ofschoon

toegeving (meer formeel)
Dat mag niet worden onderschat, ofschoon dat wel vaker gebeurt.


ondanks dat

toegeving (meer spreektaal)
Het festival ging door ondanks dat het regende.

 

Met het voorzetsel ondanks hebt u geen bijzin nodig: Het festival ging door ondanks de regen. Voor taalgebruikers die nog wat meer deftige toegevingsvariatie wensen, bestaat nog de mogelijkheid van: alhoewel (iets sterker dan hoewel), hoezeer, in weerwil van en niettegenstaande.