Er is een betekenisverschil.

 

her en der

overal verspreid
Her en der in het land kreeg de brandweer oproepen voor ondergelopen kelders.

 

hier en daar

op sommige plaatsen
Plaatselijk onweer heeft hier en daar ernstige schade veroorzaakt.

 

De woordjes her en der zijn geen afgezwakte vormen van hier en daar, maar zijn verkorte vormen van hierheen en daarheen. Her en der betekent dus eigenlijk 'alle kanten op, overal om je heen kijkend'. Het betekenisverschil met hier en daar wordt ook duidelijk als je de uitdrukkingen laat 'botsen': Een tekst wordt leesbaarder met hier en daar een regel wit, maar een tekst wordt rommelig met her en der een regel wit.