Er is een klein betekenisverschil.

 

helaas

jammer, ongelukkigerwijs, tot mijn spijt

Helaas, je bent net te laat.

 

jammer

helaas, betreurenswaardig, erg
Jammer, ik heb je echt gemist.

 

Vaak kunnen deze woorden door elkaar worden gebruikt, maar bij helaas ligt het accent iets meer op 'het is niet anders', en bij jammer iets meer op teleurstelling. Dit zien we ook mooi in de uitdrukking jammer, maar helaas. Eerst wordt teleurstelling uitgesproken en daarna wordt berustend gezegd dat er niets meer aan te doen is. Toch onttrekt taalgebruik zich altijd weer aan dit soort fijnmazige onderscheidingen: jammer pindakaas!