Er is een betekenisverschil.


afname

aan- of verkoop van goederen; daling
Zij pleiten voor de afname van minstens honderd elektrische voertuigen.


afneming

het afnemen van een verhoor of tentamen; daling
Er komen nieuwe regelingen voor de afneming van rijksexamens.


De woorden komen overeen in de betekenis 'daling' of 'vermindering'. In deze betekenis is afname gebruikelijker. En, wat zou u zeggen, afname of afneming, voor het tafereel dat het afnemen van het lichaam van Jezus van het kruis voorstelt? Dat heet de kruisafneming.


Voor meer van deze woordparen kijkt u bij aanname / aanneming.