Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in spelling.

 

Er zijn meer woordparen waarbij een klein verschil in spelling geen betekenisverschil geeft. Voor een overzicht van deze woordparen kijkt u bij aambeeld / aanbeeld.

 

Wilt u weten waar het woord vandaan komt? Heer is een verouderd woord voor 'legermacht'. We kennen het nog in heraut (oorspronkelijk: 'legeraanvoerder'), herberg (legerplaats, onderkomen) en hertog (iemand die voor het leger uittrekt, legerleider).

 

In Vlaanderen komt het nu nog voor in heirkracht (overmacht). In Nederland werd het gebruikt in de beroemdste Bijbelvertaling, de Statenvertaling (1637). Daarin werd het gespeld als heyr, ter onderscheiding van Heer als aanduiding voor God. Dus bijvoorbeeld de Heer der heyrscharen (legermachten). Die y is later een i geworden. Daarom is nu heir ook goed. Dit was mijn bijdrage als lid van VBN?K (de Vereniging ter Bevordering van Nutteloze? Kennis), met nog een toegift: de i wordt wel vaker als verlengingsteken gebruikt. Vraag dat maar eens aan de inwoners van Oirschot en Oisterwijk.