Er is een klein betekenisverschil.

 

handelen naar

handelen (al dan niet) volgens regels (normen)
Hij handelde naar eigen geweten.

 

handelen uit

handelen volgens een motief
Hij handelde uit eigenbelang.