Er is een klein betekenisverschil.


afhalen

ergens vandaan halen
De kaartjes kunnen voor 20.00 uur bij de kassa worden afgehaald.


ophalen

ergens naartoe halen
Sanne moet om vijf uur worden opgehaald uit het kinderparadijs.


Het onderscheid lijkt logisch. Het is dus afhaalchinees omdat het hier gaat om de plek waar je het eten vandaan haalt. Maar waarom is het dan vuilnisophaaldienst? Kennelijk speelt bij dit woord mee dat het vuilnis naar één centrale plek wordt gebracht. Bij vuilnisafhaaldienst denk je eerder aan het weghalen van grof vuil.

 

Het heeft te maken met perspectief: afhalen is vanuit het perspectief van degene die ergens vanaf wil of vandaan wil, ophalen vanuit het perspectief van degene die iets in bezit wil nemen of ergens naartoe wil. Bijvoorbeeld:

  • Wie komt mij op het vliegveld afhalen?
  • Wie komt mij op het vliegveld ophalen?


In het eerste geval lijkt de vragensteller vooral van het vliegveld vandaan te willen. In het tweede geval lijkt hij meer geïnteresseerd in waar hij naartoe gaat.