Er is een klein betekenisverschil.

 

grillig

veranderlijk, wispelturig
Ik vind haar niet grillig maar nukkig, want ze is met al haar kuren bepaald onaardig.

 

grillerig

rillerig
Het grensvlak van olie en water is grillerig van aard.

 

Grillerig komt overigens heel weinig voor, althans in het Nederlands. In het Afrikaans wel; daar heeft het een negatieve betekenis: 'slecht, vuil, lelijk'. Voor meer van deze woordparen kijkt u bij aanhalig / aanhalerig.