Er is geen betekenisverschil.

 

greep

grip; handvat; controle
Amsterdam krijgt nu greep op drop-outs.

 

grip

greep; handvat; invloed
Dankzij onze monitoring houdt u volledig grip op alle processen.

 

De woorden zijn uitwisselbaar. Eigenlijk is het Engelse grip volstrekt onnodig. De woorden betekenen precies hetzelfde. Wel klinkt grip soms iets abstracter, en uit de mond van managers ook iets duurder.

 

Er is een taaltheorie die zegt dat in zo’n geval een van de twee woorden gaat verdwijnen als er niet snel een klein betekenisverschil komt. Klinkt grip ook iets moderner? Heeft grip niet meer iets van be-grip? Het zou toch zonde zijn wanneer we geen greep krijgen op een mogelijk betekenisverschil en grip weer terug moeten sturen richting Engeland en Amerika.