Er is geen betekenisverschil, het gaat om een klein verschil in stijl.

 

als gevolg van

met als oorzaak, ten gevolge van
We hebben hier te maken met een ziekmelding als gevolg van een arbeidsconflict.

 

ten gevolge van

als gevolg van
Er wordt een uitzondering gemaakt voor zwangerschap ten gevolge van seksueel geweld.

 

De combinatie ten gevolge van klinkt door de verouderde naamvalsvorm ten iets plechtiger dan als gevolg van. Overigens betekent ingevolge iets anders, namelijk 'overeenkomstig' of 'krachtens': Ingevolge artikel 3 van de Winkelsluitingswet kan geen ontheffing worden verleend.