Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in spelling.

 

De regels voor de tussen-s zijn nauwelijks spellingregels te noemen. In feite zeggen de regels dat je een tussen-s moet schrijven wanneer je die hoort. Het probleem zit niet in de spelling, maar in de uitspraak. Of beter gezegd: het probleem is de onzekerheid van de taalgebruiker die niet weet of je geluidhinder dan wel geluidshinder zegt.

 

Het is raadzaam om voor een van de vormen te kiezen en deze in de hele tekst te hanteren. Wees binnen een tekst zo consequent mogelijk in overeenkomstige samenstellingen. Kijk voor andere voorbeelden van (mogelijk) betekenisverschil in samenstellingen met een tussen-s bij beheersysteem / beheerssysteem.