Er is een betekenisverschil.


afgelasten

besluiten dat iets niet doorgaat
Vanwege een sterfgeval gelastte de scheidsrechter de wedstrijd af.


aflassen

de laatste laslaag aanbrengen
Ik moet weg, kun jij dit even aflassen?


Het woord aflassen wordt ook gebruikt in de betekenis van afgelasten. Dit is niet correct, maar wel begrijpelijk, want afgelasten komt veel vaker voor als voltooid deelwoord afgelast dan in enige andere vervoeging, bijvoorbeeld in De wedstrijd is afgelast.

 

Maar ge uit afgelasten is niet ge van het voltooid deelwoord, maar onderdeel van het werkwoord. En als een werkwoord met ge- begint, zoals gebruiken, krijgt het voltooid deelwoord niet nog een keer ge. Onze taal stottert niet: het voltooid deelwoord van gebruiken is niet gegebruikt. Vandaar dat de werkwoorden aflassen en afgelasten in het voltooid deelwoord dezelfde vorm hebben:


werkwoord:                    afgelasten      aflassen

voltooid deelwoord:     afgelast           afgelast