Er is een betekenisverschil.

 

fundatie

stichting op basis van nagelaten fondsen; ondersteuning voor een machine of mast
De oprichtingspapieren van de fundatie zijn inmiddels verloren gegaan.
De bordesplaten moeten worden bevestigd op betonnen fundatie-elementen.

 

fundering

fundament, onderlaag
Door de aanleg van de metro zijn hier indertijd funderingen verzakt.

 

Het woord fundatie komt vooral voor in namen van oudere stichtingen. Tegenwoordig is het Engelse foundation gangbaarder. De achtervoegsels -atie en -ering kunnen, net als bij fundatie / fundering, een betekenisverschil geven. Zie ook:


Soms lijkt het verschil tussen -atie en -ering meer systematisch: bij de vorm met -atie ligt dan de nadruk op het resultaat en bij de vorm met -ering op het proces. Vergelijk differentiatie / differentiëring, situatie / situering en standaardisatie / standaardisering. Maar dit verschil is lang niet altijd duidelijk; realisatie en realisering worden door elkaar gebruikt, net als validatie en validering. Zie ook de volgende woordparen:

  • constatatie (Vlaams voor 'vaststelling') / constatering (vaststelling)
  • delegatie (afvaardiging) / delegering (overdracht)
  • industrialisatie (industrialering) / industrialisering (industrialisatie)
  • isolatie (afzondering, ook dekmateriaal) / isolering (afzondering)
  • notatie (opschriftstelling) / notering (vastlegging van een beurskoers)
  • realisatie (verwezenlijking) / realisering (verwezenlijking)

 

Overigens kent niet elk stamwoord beide vormen. Naast riolering bestaat geen riolatie, en naast creatie en prestatie bestaan geen creëring en prestering.