Er is een betekenisverschil.


achter elkaar

na elkaar
Zo komisch, ze bleven maar achter elkaar aan rennen.


achterelkaar

aan één stuk
Het ging achterelkaar door.


In een enkel geval betekenen twee woorden aaneen iets anders dan wanneer er een spatie tussen staat. Hier volgt een lijst met woordparen waarbij een spatie betekenisverschil geeft: