Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in spelling.

 

Ook de Engelse spelling (met f) is geaccepteerd voor het reinigen van de nauwe ruimten tussen tanden en kiezen met zijdedraad. Dus ik flos of ik vlos. Let wel: het is het vlos en de floss (met een dubbele s).Een Engels zelfstandig naamwoord behoudt in het Nederlands namelijk de dubbele medeklinker aan het einde: ik cros, maar de cross, ik gril, maar de grill (de gril is het zusje van de nuk), ik tos,maar de toss. Daarom flost u met flossdraad.

 

Er zijn meer woordparen waarbij een klein verschil in spelling geen betekenisverschil geeft. Voor een overzicht van deze woordparen kijkt u bij aambeeld / aanbeeld.