Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in gebruik.

 

fel op

sterk (in reactie of gevoelens)
Hij reageerde heel fel op het incident.

 

fel voor

sterk voor
Onze partij is fel voor dit plan.

 

Heel soms kan er een miniem betekenisverschil ontstaan. Vergelijk:

  • Deze ouders zijn heel fel op ouderschapsverlof. (ze zijn er felle beschermers van)
  • Deze ouders zijn fel voor ouderschapsverlof. (ze zijn er felle voorstanders van)