Er is geen betekenisverschil.

 

evenredig aan

in gelijk blijvende verhouding
Volgens de wet van Murphy is de schade aan een voorwerp altijd recht evenredig aan de waarde ervan.

 

evenredig met

in gelijk blijvende verhouding
De rolweerstand is omgekeerd evenredig met de banddruk.

 

Soms maakt onze taal het ons niet moeilijk. Dit is een mooi voorbeeld van vrije variatie. Er zijn wel taalgevoelige schrijvers die bij omgekeerd evenredig de voorkeur geven aan aan, maar er is zelfs geen begin van een verschil in betekenis, stijl of gebruik dat zo’n onderscheid zou rechtvaardigen. We zien hier dus dat het aantal voorzetsels niet evenredig is aan / met het aantal betekenissen.