Er is een klein betekenisverschil.

 

enige

enkele, maar één van
De website was enige tijd niet beschikbaar.

 

enkele

enige
Probleem: enkele spywareprogramma’s blijven nog achter na ettelijke pogingen om deze te verwijderen.

 

ettelijke

iets meer dan enige (vaak met het oordeel 'te veel')
Enkele vrienden hebben hem dat al ettelijke malen voorgehouden.

 

meerdere

verscheidene (soms met oordeel 'meer dan verwacht')
Hij is nu al meerdere malen in gebreke gebleven.

 

sommige

een stuk of wat
Sommige mensen vinden dat je de regels tot op de letter dient te volgen.

 

verscheidene

iets meer dan sommige
Verscheidene hooligans zitten nog vast.

 

verschillende

verscheidene (vaak met aspect 'diverse')
Dit apparaat kent verschillende mogelijkheden.

 

Het woord meerdere werd vroeger afgekeurd als germanisme (mehrere), net als stekker (Stecker) dat steker had moeten zijn. Deze afkeuringen worden begrijpelijk wanneer we kijken naar de tijd waarin dat gebeurde: in de jaren voor en na de Tweede Wereldoorlog.

 

Tussen verscheidene en verschillende wordt soms een onderscheid gemaakt dat overeenkomt met een onderscheid tussen elk / ieder. Namelijk: verscheidene met accent op 'geheel' en verschillende met accent op 'onderlinge verschillen'. Maar meerdere woordenboeken en verscheidene grammatica’s leiden op dit punt tot verschillende visies. Zie ook aantal / enkele, enz.

 

O, en dan is er ook nog verscheidene aansprakelijkheid. Dat is het tegenovergestelde van gezamenlijke aansprakelijkheid. De deelnemende partijen hebben dan een ... verschillende aansprakelijkheid.