Er is geen betekenisverschil, wel een verschil in stijl.

 

Sommige woorden hebben een meervoud op -en en op -s. Doorgaans is er geen betekenisverschil, wel kan er een stijlverschil zijn. Dit is niet alleen zo bij dit woordpaar, maar ook bij:


Het stijlverschil is te herleiden tot de volgende verschijnselen:

  1. De vormen op -en of -n (keuzen) klinken deftiger dan de vormen op -s (keuzes).
  2. De vormen op -en of -n (leraren) worden meer in de schrijftaal gebruikt en de vormen op -s (leraars) meer in de spreektaal.
  3. In een enkel geval wordt een vorm op -s meer gebruikt in de vaktaal: een jurist spreekt eerder van wetsartikels dan van wetsartikelen.
  4. In sommige gevallen hanteert men in Nederland de vorm op -en: artikelen, leraren, redacteuren en in Vlaanderen de vorm op -s: artikels, leraars, redacteurs.
  5. In sommige gevallen is er wel verschil in betekenis, zoals bij portieren / portiers. Voor meer voorbeelden daarvan kijkt u bij curatoren / curators.