Er is een klein betekenisverschil.

 

e.d.

en dergelijke (voortzetting van de reeks is minder goed voorspelbaar)
In het opstel stonden talrijke fouten: niet-bestaande woorden, kronkelzinnen, gedachtesprongen, e.d.

 

enz.

enzovoort(s) (voortzetting van de reeks is voorspelbaar)
Dit geldt voor alle landen van de EU: Nederland, België, enz.

 

Voor de afkortingen komt een komma: onkruid wieden, grasmaaien, enz. De komma kan achterwege blijven als het niet om een opsomming gaat. In plaats van enz. kunt u ook etc. gebruiken, de afkorting voor et cetera: Ik lees veel verschillende strips: Garfield, Snoopy, Kuifje, etc. Voor en dergelijke (voluit) komt geen komma. En na de afkortingspunt is er geen punt meer nodig om de zin af te sluiten.