Er is geen betekenisverschil.

 

dissertatie

wetenschappelijke verhandeling ter verkrijging van de graad van doctor
Een dissertatie is tegenwoordig geen garantie meer voor een academische carrière.

 

proefschrift

wetenschappelijke verhandeling ter verkrijging van de graad van doctor
Vraag hier uw offerte voor het drukken van proefschrift of dissertatie.

 

De woorden betekenen precies hetzelfde: '(doctoraats)thesis'. Wel klinkt dissertatie door de Latijnse oorsprong iets plechtiger; proefschrift is nu gebruikelijker. Soms lees je academisch proefschrift. Dit was vroeger misschien nuttig omdat proefschrift toen ook de meer algemene betekenis had van 'als proef geschreven verhandeling'. Maar tegenwoordig wordt het woord vooral gebruikt voor een universitair proefschrift. Academisch proefschrift is nu een pleonasme, net zoals ronde cirkel of witte sneeuw.