Er is een klein betekenisverschil.

 

Het woordje des betekent hier: 'datgene waarnaar verwezen wordt'. Strikt genomen is des dus overbodig in een woord als materiedeskundige; immers er wordt al naar materie verwezen. Toch is er een subtiel verschil ontstaan. Vergelijk:

  • arbeidskundige / arbeidsdeskundige
  • bodemkundige / bodemdeskundige
  • materiekundige / materiedeskundige
  • verpleegkundige / verpleegdeskundige
  • voedingkundige / voedingdeskundige


De vorm zonder des verwijst naar iemand die ervoor gestudeerd heeft. De vorm met des verwijst naar iemand die er door ervaring verstand van heeft. Vergelijk voedingskundige (iemand die voedingskunde heeft gestudeerd) en voedingsdeskundige (iemand die verstand heeft van voeding). En omdat je voor ervaring of stervensbegeleiding niet kunt studeren, is het ervaringsdeskundige en stervensbegeleidingsdeskundige.

 

De vorm zonder des straalt vaak wat meer gezag uit, vanwege het behaalde diploma. Daarom werken in ziekenhuizen geen verpleegdeskundigen, maar verpleegkundigen. En daarom is het ook ietwat vreemd om iemand aan te kondigen als voetbalkundige, tenzij die persoon natuurlijk net van de Johan Cruyffacademie komt. Kijk hiervoor ook bij betreffende / desbetreffende.