Er is een klein betekenisverschil.

 

dermate

zo, in die mate (graadaanduiding)
Het probleem is dermate complex dat er een aparte commissie nodig is om eerst alles in kaart te brengen.

 

dusdanig

zo, op die manier
De neksteun kan dusdanig worden versteld dat deze vlak ligt.

 

In de volgende zinnen zou dermate moeten staan, want het gaat om een graadaanduiding:

  • Een aantal pensioenfondsen heeft opnieuw een dusdanig zorgelijke dekkingsgraad dat verder korten op de uitkeringen een reële optie is.
  • Het zinkviooltje heeft een dermate klein verspreidingsgebied en een dusdanig gering aantal groeiplaatsen dat elk verlies een aderlating betekent.

 

In de laatste zin komt dan wel twee keer dermate. U kunt ook een keer zo schrijven in plaats van dermate.