Er is een klein betekenisverschil.

 

decanaat

dat wat een decaan doet (bestuurlijke eenheid); kerkelijk en niet-kerkelijk
Op deze school verzorgt het decanaat ook de ouderavonden.

 

dekenaat

dat wat een deken doet (bestuurlijke eenheid); alleen kerkelijk
Welke kerken horen eigenlijk bij het dekenaat Oosterzele?

 

Deze spellingvariatie kent ook een klein gebruiksverschil. De bestuurlijke eenheid binnen de Rooms-Katholieke Kerk, tussen bisdom en parochies, heet dekenaat of decanaat. Voor een bestuurlijke eenheid in het onderwijs wordt alleen decanaat gebruikt.

 

De spellingvariatie is niet onlogisch. In spreektaal wordt de a soms afgezwakt tot de e van de, vergelijk bastaard / basterd. En de c/k-variatie komt wel vaker voor; vergelijk akkoord en accordeon, criticus en kritiek, lokaal en locatie.

 

Maar er is nog een andere verklaring. Beide woorden komen van het Latijnse decanus: 'hoofdman van tien personen', later ook gewoon 'hoofdman'. Ditwoord is eerst ontleend als deken, en later als decaan. Bisdommen en ook de Orde van Advocaten kennen dekens. Scholen en universiteiten kennen decanen: adviseurs van leerlingen en voorzitters van faculteitsbesturen.