Er is geen betekenisverschil.

  • Deze vaas dateert nog uit de zestiende eeuw.
  • Deze foto dateert van 1948.

 

In Vlaanderen bestaat een lichte voorkeur voor van, in Nederland voor uit. Er zijn ook taalgebruikers die aan uit een ruimere betekenis toekennen (een bepaalde periode) en aan van een meer precieze tijdsaanduiding, zoals in de hier gegeven voorbeelden. Maar dit onderscheid is zeker niet algemeen gangbaar. Wel gebruikt men van bij een dag of datum: de krant van afgelopen maandag, de krant van 1 augustus.