Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in stijl.

 

Het woord datum kent een Latijns en een Nederlands meervoud: data en datums. Voor de aanduidingen van dag-maand-jaar kunt u zowel datums als data gebruiken. In de betekenis 'gegevens' is echter alleen data juist; het woord data kent dan geen enkelvoud. Schrijf dus in een rapport niet: De data is verkregen in veldonderzoek. Hier is alleen het werkwoord zijn correct.

 

Voor meer woordparen met een klassiek en een Nederlands meervoud kijkt u bij bases / basissen.