Er is een betekenisverschil.

 

criterium

kenmerk waarop een beoordeling wordt gebaseerd
Zijn tranen een criterium voor een goede film?

 

norm

waarde waaraan iets moet voldoen
De officiële norm voor aanvaardbaar alcoholgebruik is voor vrouwen één glaasje per dag.

 

De criteria voor een goed opstel zijn: een juiste argumentatie, een heldere opbouw, geen grammaticafouten en een foutloze spelling. De norm voor een voldoende kan dan zijn: maximaal drie spelfouten, twee foute zinnen, enz.


Het is trouwens goed voorstelbaar dat criterium en norm door elkaar worden gehaald. Want kenmerken kunnen zelf weer waarden zijn. Een voorbeeld: een criterium voor goede hulpverlening op de weg kan zijn dat die hulpverlening snel is. Voor snelheid kan dan een waarde worden bepaald, bijvoorbeeld: binnen een kwartier ter plaatse. De hulpverlening kan dan als goed beoordeeld worden omdat ze aan de norm en dus automatisch ook aan het criterium voldoet.