Er is een betekenisverschil.

 

copy

tekstgedeelte van een advertentie (als vakterm)
De verhouding beeld en copy in deze advertentie is niet goed.

 

kopie

afdruk, reproductie
Hoeveel kopieën van dit rapport wilt u hebben?

 

kopij

tekst die gepubliceerd gaat worden

De kopij voor de nieuwsbrief moet uiterlijk donderdag binnen zijn.

 

In het Engels is het eenvoudiger: daar omvat copy alle drie de betekenissen. Men komt copy in het Nederlands tegen in het tekstgedeelte van een advertentie. Ook wordt het in het Nederlands gebruikt in woorden als copyshop (een winkel waarin je kopieën kunt maken) en copyright (het recht om kopieën te maken).

 

In het e-mailverkeer wordt copy gebruikt in een heel oude afkorting : cc ofwel carbon copy als aanduiding dat het bericht niet alleen naar de geadresseerde is verstuurd. Carbon komt van carbonpapier, het ouderwetse zwarte doorslagpapier waarmee men in de vorige eeuw doorslagen kon typen.