Er is een klein betekenisverschil.

 

contrast met

het accent ligt op datgene wat gecontrasteerd wordt
Deze opmerking staat in schril contrast met zijn vorige uitlatingen.

 

contrast tussen

het accent ligt op het contrast zelf

De contrasten tussen deze bevolkingsgroepen zijn alarmerend.

 

Er zijn andere woordparen met eenzelfde onderscheid. Kijkt u daarvoor bij in relatie met / tot.