Er is geen betekenisverschil, maar wel een (gedeeltelijk) verschil in gebruik.

 

  • De stijging van de grondstofprijzen was aanleiding tot / voor prijsverhoging.
  • De stijging van de grondstofprijzen was aanleiding om de prijs te verhogen.


Aanleiding kan met tot of voor, zonder betekenisverschil.


Om wordt gebruikt bij een werkwoord met te. En natuurlijk is er ook nog naar aanleiding van, dat men nogal eens foutief gespeld ziet als na aanleiding van. Dezelfde voorzetselvariatie bestaat trouwens ook bij reden: een reden tot / voor / om.