Er is een betekenisverschil.

 

censor

beoordelaar die iets kan verbieden
In katholiek Nederland worden liturgieboekjes door censors beoordeeld.

 

sensor

gevoelig meetinstrument
Deze optische rooksensor bevat ook een hittemelder.

 

Censor is verwant met censuur, en sensor met sensitief.

 

In de Rooms-Katholieke Kerk werd tot 1948 door een censor bepaald of een boek wel gelezen mocht worden door de gelovigen; op de lijst van boeken die zij niet mochten lezen, stonden onder andere werken van Erasmus en Spinoza. In het Romeinse Rijk was de censor een hoge ambtenaar die belast was met de volkstelling en het innen van belasting. Daarvan komt het begrip censuskiesrecht, een systeem waarbij burgers pas stemrecht hebben als ze een bepaald bedrag aan belasting betalen.


De woorden censor en sensor hebben allebei een meervoud op zowel -en als -s. Tussen deze meervoudsvormen is geen betekenisverschil, wel een verschil in stijl. Voor meer van deze woordparen kijkt u bij aardappelen / aardappels. In sommige gevallen is er wel verschil in betekenis; voorbeelden daarvan vindt u bij curatoren / curators.