Er is een betekenisverschil.

 

categoraal

voor een bepaalde categorie
Een kankerkliniek en een revalidatiekliniek zijn categorale ziekenhuizen.

 

categorisch

absoluut, pertinent
Het antwoord was een categorisch nee.

 

Beide woorden in één zin: Mijn zus weigert categorisch om haar kinderen naar een categoriaal gymnasium te sturen.

 

Hé, hier staat categoriaal. Dat betekent toch: 'per categorie ingedeeld, gesorteerd'? Klopt, categoraal gymnasium is eigenlijk beter. Maar in het onderwijs spreekt men vaker over categoriaal gymnasium. Vanaf nu dus tegen beter weten in.