Bestaat uit een koppelwerkwoord en een bijvoeglijk naamwoord of zelfstandig naamwoordJan wordt grootHij blijft de baas.