Het Nederlands heeft 21 medeklinkers. Alle letters van het alfabet afgezien van de klinkerletters zijn medeklinkers. De j (lijkend op de i) en de w (lijkend op de u) worden ook wel halfmedeklinkers genoemd.