Een niet-zelfstandig voorkomend toevoegsel achter een woord: waar + heidloop t. Zie ook afleiding en voorvoegsel.