De lettergreep of syllabe is de reeks letters van een woord die in één keer kan worden uitgesproken. Eigenlijk de 'greep' aan klanken die in één beweging van het spraakorgaan kan worden geproduceerd: woord - deellet - ter - greep.