Het naast elkaar staan van twee klinkerletters die ten onrechte samen als één klank kunnen worden gelezen: geëist (ee), coöperatie (oo), na-apen (aa), macro-economie (oe).