Het teken ´ op letters, dat gebruikt wordt om aan te geven waar de klemtoon valt: vóórkomen – voorkómen.