Een heel werkwoord (geen persoonsvorm of voltooid deelwoord). In de zin Ik zou jou wel eens hebben willen zien staan kijken staan vijf infinitieven achter elkaar.