De weergave van iemands woorden of gedachten in een andere vorm. Jan zei dat hij wegging. (De directe rede is Jan zei: "Ik ga weg.")