Een afgeronde mededeling of gedachte-inhoud. Het is een zelfstandige zin; een hoofdzin kan zonder bijzin voorkomen.