Een woord dat op dezelfde manier gespeld wordt als een ander woord, maar waarbij de betekenis verschilt afhankelijk van de uitspraak: vóórkomen en voorkómen of regént en régent.